vlnax.cz – krejčovství Praha 6

INFORMACE

Vážení zákazníci, věnujte, prosím, pozornost těmto informacím:

Ke krejčovským úpravám lze přijmout z hygienických důvodů pouze věci čisté, bez zápachu a nepotřebných předmětů v kapsách oděvů.
Při převzetí zakázky bude dohodnuta výše odměny a termín jejího vyřízení. Současně přitom proběhne platba zálohy ve výši zpravidla 25-50% dohodnuté ceny, nebo podle dohody se zákazníkem.
Jestliže si zákazník nevyzvedne hotovou zakázku v dohodnutém termínu ani po SMS výzvě, zůstane uložena po dobu 6 měsíců u zhotovitele. Poté zhotovitel s ní může volně disponovat ( např. prodat, předat charitativní organizaci apod.) .
Děkujeme za Váš zájem o naši práci a těšíme se na další spolupráci s Vámi.